Kraftværkshalvøen - lokalplan 464

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

29. june 2011 til 29. september 2011

Sagsnummer

2011-31190

Indsendelsesfrist for høringssvar

29. september 2011

Høringen er lukket

I/S Amagerforbrændings eksisterende forbrændingsanlæg på Kraftværksvej er 40 år gammelt, og er ikke længere teknisk og miljømæssigt tidssvarende. Ejeren ønsker at bygge et nyt anlæg nordvest for det eksisterende. Det nye anlæg kan står klar i 2015-16.
Det kommende anlæg vil være et markant byggeri, og vil fremstå som et ny arkitektonisk vartegn for området. Anlægget har karakter af en massiv bygning med en tagflade, der falder fra op til ca. 110 meter til terræn. På afstand er det hensigten, at bygningen vil syne som et bjerg med en sneklædt bjergtop.
Den store tagflade forudsættes anvendt til bl.a. rekreative funktioner.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 464 - Kraftværkshalvøen som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. januar 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag til tillæg 1, høringssvar, notat om høringssvar og faktaark.

Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Kraftværkshalvøen som PDF
 
 

Ansvarlig

Center for Bydesign

Få nyt om høringer

Abonnér