Kornblomstvej II - lokalplanforslag

  • Luftfoto over lokalplanområdet Kornblomstvej II
Lokalplanen vil muliggøre afslutning af karréstruktur langs Sundholmsvej samt opførelse af et beboerhus

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

11. september 2018 til 6. november 2018

Sagsnummer

2018-0109181

Indsendelsesfrist for høringssvar

6. november 2018

Høringen er lukket

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Kornblomstvej II som PDF (5 mb)

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 27. august 2018 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, fastlæggelse af parkeringsdækning for biler, notat om træer, almene boliger og orientering om anlægsprojektet Kornblomstparken

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 11. september 2018.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér