Kommuneplantillæg for Valby Skybrudstunnel med miljøkonsekvensrapport med udkast til VVM-tilladelse og udledningstilladelse

Forslag til kommuneplantillæg og miljøkonsekvensrapport med udkast til VVM-tilladelse og udledningstilladelse for Valby Skybrudstunnel

Høringstype

Kommuneplan

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

8. juni 2022 til 3. september 2022

Indsendelsesfrist for høringssvar

3. september 2022

Høring ikke åben

Københavns Borgerrepræsentation har den 2. juni 2022 besluttet at offentliggøre forslag til kommuneplantillæg og miljøvurderingsrapport med udkast til VVM-tilladelse og udledningstilladelse for Valby Skybrudstunnel. Læs Borgerrepræsentations mødemateriale her

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m...

Informationsmøde

Bygherre (HOFOR og Frederiksberg Forsyning) afholder et informationsmøde i høringsperioden, hvor der orienteres om projektet Valby Skybrudstunnel og miljøkonsekvensrapporten. På mødet vil der være deltagelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune.

Informationsmøde om Valby Skybrudstunnel afholdes tirsdag 21. juni 2022, kl. 19.00-21.00 i Karens Minde Kulturhus, Pavillonen, på adressen Wagnersvej 19, Kbh. SV. Alle er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.

 

Kontakt

Anna Pi Poulsen

Økonomiforvaltningen
+45 24 45 25 65