Kommuneplantillæg for Nuuks Plads

Offentlig høring om forslag til kommuneplantillæg

Høringstype

Kommuneplan

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

9. juni 2022 til 5. september 2022

Indsendelsesfrist for høringssvar

5. september 2022

Høring ikke åben

Københavns Borgerrepræsentation har den 2. juni 2022 besluttet at sende forslag til kommuneplantillæg for Nuuks Plads i offentlig høring.  I kommuneplantillægget foreslås det tilføjet til den særlige bemærkning til kommuneplanrammen, at der kun skal etableres parkering til renovation, varelevering og afsætning samt handicapparkering (0-norm) til ny bebyggelse og ombygning af bevaret bebyggelse på matr. 2015 Udenbys Klædebo Kvarter, København. Høringsperioden løber fra den 9. juni til og med den 5. september 2022.

Det bemærkes, at Teknik- og Miljøforvaltningen i perioden fra den 9. juni til den 30. juni 2022 gennemfører en supplerende høring af forslag til tillæg 1 til lokalplan 489 Nuuks Plads vedrørende parkeringsnorm, justering af afgrænsningen af lokalplanområdet og konkrete bebyggelsesregulerende bestemmelser.

Kontakt

Merete Andersen

Økonomiforvaltningen
+45 51 62 98 97