Kommuneplantillæg for Niels Bohr Science Park

Forslag til kommuneplan 2011. Borgerrepræsentationen har de. 20.juni 2012 vedtaget at offentliggøre et forslag til kommuneplantillæg, der muliggøre etablering af et universitetsbyggeri dels i Universitetsparken dels vest for Jagtvej mellem Jagtvej og Rådmandsgade. Forslaget ændrer rammen for området mellem Jagtvej og Rådmandsgade fra S2 til O3*område. Endvidere ændres afgrænsningen for butikker med særlig pladskrævende varer til ikke at omfatte O3 området.

Høringstype

Kommuneplan

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

27. june 2012 til 27. september 2012

Indsendelsesfrist for høringssvar

27. september 2012

Høringen er lukket

Der er blevet udarbejdet forslag til lokalplan for Niels Bohr Science Park med tilhørende forslag til kommuneplantillæg, som var i høring fra d. 15. juni til den 7. september 2011. På grund af at forslag til kommuneplantillægget ikke fremgik tilstrækkeligt klart i offentliggørelsen af forslaget til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg, sendes forslag til kommunetillæg i en ekstra høring.
 
Som led i Folketingets aftale om et teknologisk løft af universiteterne (Finansloven 2010) ønsker Bygningsstyrelsen sammen med Københavns Universitet at styrke Det Naturvidenskabelige Fakultet på Nørrebro. Tanken er at samle instituttet, der i dag ligger spredt på forskellige adresser i København, i to bygninger på samlet ca. 45.000 m².
 
Projektet er beliggende i et område, der indgår i Vidensbydel Nørre Campus, som er et projekt mellem Bygningsstyrelsen, Københavns Universitet og Københavns Kommune. Projektet har til formål at styrke samspillet mellem universitetet, erhvervslivet og bydelens borgere og brugere.
 
Bygningskomplekset foreslås etableret med én bygning øst for Jagtvej i Universitetsparken og én bygning vest for Jagtvej i karreen mellem Jagtvej og Rådmandsgade. Mellem de to bygninger etableres en intern lukket gangbro over Jagtvej og en intern lukket forbindelse under Jagtvej. I tilknytning til forbindelsen under Jagtvej etableres cykelparkering og en åben offentlig forbindelse for fodgængere og cyklister. Bygningsstyrelsen og Københavns Universitet afholdt en international arkitektkonkurrence i foråret 2010. Konkurrencen blev afgjort den 30. juni 2010 og vundet af et team bestående af Rambøll, Arkitektfirmaet Vilhelm Lauritzen, Christensen og Co. Arkitekter og GHB Landskabsarkitekter. En realisering af vinderprojektet forudsætter udarbejdelse af en lokalplan for området samt udarbejdelse af et tilhørende kommuneplantillæg for et mindre område mellem Jagtvej og Rådmandsgade.

Ansvarlig

Rikke Lethare Nielsen

Få nyt om høringer

Abonnér