Kommuneplanstrategi 14 - Den Sammenhængende by

København oplever i disse år en stærk befolkningsvækst og det forventes, at vi i 2025 vil være tæt på 670.000 københavnere. Kommuneplanstrategien gennemgår en række af de muligheder og udfordringer byen står over for og angiver spørgsmål, som skal undersøges frem mod Kommuneplan 15.

Høringstype

Kommuneplan

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

15. august 2014 til 13. october 2014

Indsendelsesfrist for høringssvar

13. october 2014

Høringen er lukket

København skal bevare sin førende position som en by, mennesker ønsker at bo i og hvor borgerne har en høj livskvalitet. Befolkningsvæksten og flere arbejdspladser udgør grundlaget for Københavns succes som storby. Rettidige kommunale og private investeringer i infrastruktur, skoler og institutioner, kultur og fritidsmuligheder m.v. er centrale, når byen vokser.
Kommuneplanstrategien udstikker retningen for revisionen af kommuneplanen, som sætter rammerne for byens fysiske udvikling.
Der afholdes to møder med oplæg og workshops om kommuneplanstrategien i slutningen af september; den 25. september kl. 15.00 på Aalborg Universitet i Sydhavn og et aftenmøde, som annonceres senere.
 

Ansvarlig

Økonomiforvaltningen, Center for byudvikling, Marc J. Jørgensen

Få nyt om høringer

Abonnér