Kollegie- og ungdomsboliger

Borgerrepræsentationen vedtog forslag til tillæg til Kommuneplan 2011 den 12. december 2013. Kommuneplantillægget skal fremme byggerie kollegie- og ungdomsboliger generelt.

Høringstype

Kommuneplan

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

19. december 2013 til 22. february 2014

Indsendelsesfrist for høringssvar

22. february 2014

Høringen er lukket

De gældende kommuneplankrav til kollegie- og ungdomsboliger er på de fleste områder de samme som til familieboliger. De tager således ikke hensyn til, at unge bruger både boligen og byen på en anden måde end familier gør. Der er derfor brug for at ændre på kommuneplankravene, så de afspejler denne forskel bedre.
Forslaget til tillæg til Kommuneplan 2011, ændrer rammerne for lokalplanlægning for kollegie- og ungdomsboliger på følgende parametre:
• Antallet: Kvoten på de 3.000 kollegie- og ungdomsboliger forhøjes
• Omdannelse og nybyggeri: Reglerne forenkles
• Lokalisering: Reglerne forenkles og muliggør kollegie- og ungdomsboliger flere steder
• Bilparkering: Der indføres en generel norm for bilparkering til kollegie- og ungdomsboliger
• Friareal: Der indføres et generelt friarealkrav til kollegie- og ungdomsboliger

Ansvarlig

Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling, Mikkel Suell Henriques

Få nyt om høringer

Abonnér