Køleanlæg i Den Hvide Kødby

Borgerrepræsentationen vedtog den 28. februar 2013 • Forslag kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering for køleanlæg i Den Hvide Kødby • VVM-redegørelse for omlægning af køleanlægget med miljøvurdering

Høringstype

Kommuneplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

4. march 2013 til 30. april 2013

Indsendelsesfrist for høringssvar

30. april 2013

Høringen er lukket

Planforslaget skal muliggøre, at der sker en omlægning af det ammoniakbaserede køleanlæg i Den Hvide Kødby. Omlægningen skal forbedre sikkerheden ved anlægget og derved bane vej for, at også mere følsomme aktiviteter kan finde sted i området. Der er foretaget en vurdering af virkningerne for miljøet ved omlægningen og en miljøvurdering af planforslaget. Samtidig med høringen af planforslaget fremlægges kommunens udkast til miljøgodkendelse af køleanlægget.
 

Ansvarlig

Birthe Bertelsen Center for Byudvikling

Få nyt om høringer

Abonnér