Københavns erhvervs- og vækstpolitik

I København skal vækst, job og livskvalitet gå hånd i hånd. Det kræver, at København er et godt sted at drive virksomhed – for det er virksomhederne, der skaber grundlaget for vores velfærd.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

2. september 2014 til 20. october 2014

Indsendelsesfrist for høringssvar

20. october 2014

Høringen er lukket

Derfor har Københavns Kommune udviklet et forslag til en ny erhvervs- og vækstpolitik, som skal danne ramme for fremtidige initiativer, der skal skabe vækst og job i hovedstaden.

Politikken er udviklet ud fra konkret viden om, hvad der driver vækst, jobskabelse og attraktive byer. Den peger på fem områder, Københavns Kommune vil satse på for at gøre hovedstaden til en endnu mere attraktiv erhvervsby.

Erhvervs- og vækstpolitikken udstikker tre ambitiøse mål: 5 % årlig vækst i Københavns Kommune frem mod 2025, 20.000 nye private arbejdspladser i Københavns Kommune frem mod 2025, og at København er blandt de tre mest attraktive byer at bo i.
Desuden besluttede Økonomiudvalget på sin behandling af politikken, at der skal udarbejdes en fjerde målsætning om, at Københavns erhvervsliv bidrager til bæredygtighed: At Københavns Kommune vil fremme virksomheder, der tager socialt ansvar, bidrager til et bedre miljø og sikrer ordentlige arbejdsvilkår.

Det er ambitiøse mål, som skal realiseres i konkrete handleplaner og aktiviteter.
I Københavns Kommune vil vi meget gerne høre dine input og idéer til fremadrettet aktiviteter, som kan understøtte målet om, at gøre hovedstaden til en endnu mere erhvervsvenlig by.

Erhvervs- og vækstpolitikken er blevet til i dialog med Københavns Erhvervsråd og med over 100 andre lokale virksomheder, som har peget på udfordringer og indsatsområder. Københavns erhvervsliv vil blive inddraget i udviklingen af de konkrete handleplaner og aktiviteter.
 

Få nyt om høringer

Abonnér