Københavns cykelstrategi 2011-2025

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har d. 27. april 2011 godkendt Københavns cykelstrategi 2011-2025. Cykelstrategien rummer en række bud på, hvad der skal gøres frem til 2025, for at København kan realisere sin vision om at blive verdens bedste cykelby.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

19. maj 2011 til 12. august 2011

Sagsnummer

2011-62797

Indsendelsesfrist for høringssvar

12. august 2011

Høring ikke åben

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har d. 27. april 2011 godkendt Københavns cykelstrategi 2011-2025. Cykelstrategien rummer en række bud på, hvad der skal gøres frem til 2025, for at København kan realisere sin vision om at blive verdens bedste cykelby.

 

Cykelområdet er kendetegnet ved at bestå af et stort antal mindre projekter. For at undgå en strategi der drukner i detaljer og specifikke projekter, er der i stedet valgt en form med fokus på en mere overordnet beskrivelse af tre overordnede temaer, som er af afgørende betydning for, hvor mange københavnere der cykler, og hvor godt det er at cykle i København. Disse tre temaer er: Rejsetid, komfort og tryghed.

 

Ud over de tre overordnede temaer sammenfatter strategien målene på cykelområdet og opstiller et bud på en samlet "opskrift" for "verdens bedste cykelby".

 

Strategien er baseret på viden bl.a. fra effektvurderinger af københavnske cykelprojekter, Københavns Kommunes cykelregnskab, DTU’s transportvaneundersøgelser og fra udenlandske byer, særligt Holland. Desuden har den omfattende inddragelse af byens lokaludvalg og andre eksterne parter i forbindelse med kommunens arbejde med "Handlingsplan for Grøn Mobilitet" (endnu ikke publiceret) givet mange nyttige input, som også er medtaget i arbejdet med strategien.

 

Samlet set udstikker strategien retningslinjerne for de kommende års prioriteringer på cykelområdet. Retningslinjer som dels vil blive brugt i den daglige prioritering i forvaltningen, dels vil danne baggrund for indspil fra forvaltningen til det politiske niveau, når der politisk ønskes igangsat nye aktiviteter på cykelområdet eller af relevans for cykelområdet.

 

Strategien har endvidere været genstand for drøftelser mellem samtlige partier i Borgerrepræsentationen forud for fremsendelsen til Teknik- og Miljøudvalget.

 

Send os din mening 

 

Du kan give din mening til kende her på siden, eller du kan sende en mail direkte til cykelstrategi@tmf.kk.dk frem til d. 12. august 2011.

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik Islands Brygge 37 1505 København V Tlf: 33 66 35 00 Fax: 33 66 71 31 E-mail: cykelstrategi@tmf.kk.dk