København H Metrostationsplads - lokalplan 466

Lokalplanen skal udgøre det planmæssige grundlag for at etablere lokalplanområdet som stationsplads for et vigtigt trafikalt knudepunkt i forbindelse med Cityringen.

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

13. july 2011 til 3. october 2011

Sagsnummer

2011-26393

Indsendelsesfrist for høringssvar

3. october 2011

Høringen er lukket

Lokalplanen skal udgøre det planmæssige grundlag for at etablere lokalplanområdet som stationsplads for et vigtigt trafikalt knudepunkt i forbindelse med Cityringen. Indretningen af stationspladsen skal ske i samspil med de tilgrænsende områder omkring Halmtorvet og Hovedbanegården. Cityringens station København H placeres i Stampesgade og ved den eksistrende Byhave mod Halmtorvet.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 466 - København H Metrostationsplads som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 8. marts 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, høringssvar, referat af borgermøde m.v.

Tidligere materiale
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplanforslag København H Metrostationsplads som PDF

Ansvarlig

Center for Bydesign

Få nyt om høringer

Abonnér