Kobbelvænget - lokalplanforslag

  • Luftfoto af lokalplanområdet Kobbelvænget
Lokalplanforslaget vil muliggøre opførelse af ny boligbebyggelse i et område mellem Frederikssundsvej, Kobbelvænget og Gadelandet.

Høringstype

Lokalplan

Område

Brønshøj-Husum

Tidsperiode for høringen

10. juni 2020 til 10. september 2020

Indsendelsesfrist for høringssvar

10. september 2020

Høringen er lukket

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Kobbelvænget som PDF (12 mb)

Borgerrepræsentationen har den 4. juni 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark og almene boliger.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 10. juni 2020.

Borgermøde

Find information om borgermødet den 25. august 2020

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 12. august 2020 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Tidligere materiale

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 4. november 2019 startredegørelse for tillæg 1 til Gadelandet II (nu Kobbelvænget). I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, startredegørelse, faktaark og almene boliger.

Hent startredegørelse for tillæg 1 til Gadelandet II som PDF

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér