Klubfællesskaber

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

1. september 2012 til 12. october 2012

Sagsnummer

2012-81501

Indsendelsesfrist for høringssvar

12. october 2012

Høringen er lukket

Børne- og Ungdomsudvalget har på møde den 13. juni 2012, godkendt forslag til principper, forudsætninger og proces for en ny ungestruktur med klubfællesskaber med henblik på en kommenteringsrunde blandt klubberne. Udvalget godkendte også, at forvaltningen efter sommerferien skulle fremlægge et forslag til konkrete klubfællesskaber i hele kommunen, således at der så vidt muligt var et klubfællesskab i alle lokalområder.
På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet forslag til sammensætning af 15 klubfællesskaber og 4 alternative forslag til disse. Børne- og Ungdomsudvalget har på udvalgsmødet den 29. august 2012 behandlet indstillingen "Klubfællesskaber". Udvalget vedtog at sende indstillingen i høring.

Sideløbede med dette forløb er et forslag til en ny budgetmodel på ungdomsklubområdet under udarbejdelse. Forslaget til ny budgetmodel vil blive fremlagt sammen med strukturindstillingen efter høringen, således at budgetmodellen bedst muligt kan understøtte strukturen, og således at resultatet af de kommende budgetforhandlinger er kendte.

Ansvarlig

Kapacitetsstyring

Få nyt om høringer

Abonnér