Kløverparken tillæg 2 - Lokalplan nr. 136-2 med kommuneplantillæg

Lokalplanen muliggør en fleksibel anvendelse af eksisterende bygninger og ubebyggede arealer på Amager Øst.

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

3. maj 2017 til 28. juni 2017

Sagsnummer

2017-0076858

Indsendelsesfrist for høringssvar

28. juni 2017

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 136 Kløverparken med tillæg 2 med kommuneplantillæg som PDF (20 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 21. september 2017 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, vurdering af sikkerhedsforanstaltninger pga. nærhed til risikovirksomheder, henvendelser modtaget i høringsperioden mv.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plansystem DK samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 28. september 2017.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Kløverparken tillæg nr. 2 med kommuneplantillæg som PDF (19 mb) 

Københavns Borgerrepræsentation har den 27. april 2017 besluttet at offentliggøre lokalplanforslag med tilhørende forslag til kommuneplantillæg. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag med kommuneplantillæg, faktaark, fastsættelse af parkeringsdækning for biler og cykler mm.

Lokalplanforslagene blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 3. maj 2017.

Kontakt