Kalvebod Brygge 35

Høringstype

Andet

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

3. july 2015 til 23. july 2015

Sagsnummer

512948~001

Indsendelsesfrist for høringssvar

23. july 2015

Høringen er lukket

Center for Bygninger har den 2. juli 2015 modtaget en ansøgning om tilladelse til at placere ”Urban Rigger”, der er en husbådsenhed til ungdomsboliger opbygget af containere, ud for matrikel nr. 1640 Udenbys Vester kvarter med adressen Kalvebod Brygge 35-37. Projektudvikler er Udvikling Danmark A/S med Bjarke Ingels Group A/S (BIG CPH) som rådgiver.
Vandarealet og bolværket er omfattet af lokalplan nr. 202, ”Fisketorvet” bekendtgjort den 4. marts 1992, og det er konkret placeret i lokalplanens delområde 2. Den ansøgte placering forudsætter dispensation fra flere bestemmelser i lokalplanen, og sagen er derfor sendt i høring inden kommunen træffer en afgørelse i sagen.
Høringssvar
De ejere, beboere og virksomheder i området som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen, jf. forvaltningslovens § 19.
De høringssvar som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager indenfor høringsperioden vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.
Høringssvar fra personer som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen. 
 

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bygninger Telefon: 33 66 52 00

Få nyt om høringer

Abonnér