Kabbelejevej 14

Ansøgning om opførelse af en beboelsesbygning i 2 etager på adressen Kabbelejevej 14, indeholdende 2 lejligheder.

Høringstype

Byggesager

Område

Brønshøj-Husum

Tidsperiode for høringen

14. july 2016 til 4. august 2016

Sagsnummer

515989~016

Indsendelsesfrist for høringssvar

4. august 2016

Høringen er lukket

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om opførelse af en beboelsesbygning i 2 etager på adressen Kabbelejevej 14, indeholdende 2 lejligheder, 1 på hver etage, med et samlet etageareal på 225 m2 som nu angivet, jf. det tidligere projekt der blev sendt i partshøring i perioden fra den 6. maj 2016 til den 23. maj 2016.

Der etableres 3 parkeringspladser og skur med 2 pulterrum på terræn.

Ejendommens bebyggelsesprocent bliver 63 med en samlet friarealprocent på i alt 70.

Bygningens ydervægge udføres med fibercement og tagbelægningen udføres med tagpap.

Høringssvar (Forvaltningslovens § 19, stk. 1)

De ejere, beboere og virksomheder i området, som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt, har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen, jf. Forvaltningslovens § 19, stk. 1.

De høringssvar, som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager inden for høringsperioden, vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer, som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen.

Eventuelle bemærkninger skal være modtaget senest den 4. august 2016.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér