Justering af anvisningsmodel på dagtilbudsområdet

Der er udarbejdet et forslag til justering af pladsanvisningsmodellen på 0-6 årsområdet.

Høringstype

Dagtilbud og skole

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

23. september 2022 til 2. november 2022

Sagsnummer

2022-0245459

Indsendelsesfrist for høringssvar

2. november 2022

Høring ikke åben

Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) har på udvalgsmødet den 21. september 2022 behandlet en justering af anvisningsmodel på dagtilbudsområdet.

I den nuværende pladsanvisningsmodel bestemmer dagtilbuddene selv tidspunkt og antal for opstart af nye børn i institutionen. 

På baggrund af den gennemførte analyse af den nuværende pladsanvisningsmodel anbefaler Børne- og Ungdomsforvaltningen en justering af modellen, hvor det nye ved modellen er, at Pladsanvisningen fremover har det fulde ansvar for, hvornår tilbud om pladser sendes til forældrene. I den justerede model for anvisning er det primære mål, at forældrene fremover vil få tilbud om plads på en institution væsentligt tidligere end det sker i dag. For institutionerne vil det tidligere tilbud om plads betyde, at de kender antallet af indmeldte børn i deres institution mindst fire måneder frem i tiden. Det vil skabe større sikkerhed om institutionernes økonomi – og dermed gøre det nemmere for den enkelte institution at planlægge bemanding og øvrigt ressourceforbrug.

BUU har besluttet at sende forslaget i høring hos relevante aktører. På baggrund af de indkomne høringssvar forventes udvalget at skulle behandle sagen efter høring på udvalgsmødet den 16. november 2022.

Den nye pladsstyringsmodel forventes at kunne træde i kraft fra januar 2023.

Kontakt