Jagtvej 171 - lokalplan 475

Mulighed for, at der på hjørnet af Jagtvej og Aldersrogade ud mod Vibenshus Runddel kan opføres et kontorhusprojekt.

Høringstype

Lokalplan

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

10. november 2010 til 17. january 2011

Sagsnummer

2010-164670

Indsendelsesfrist for høringssvar

17. january 2011

Høringen er lukket

Lokalplanen skal udgøre det planmæssige grundlag for, at der på hjørnet af Jagtvej og Aldersrogade ud mod Vibenshus Runddel kan opføres et kontorhusprojekt, der udnytter den stationsnære beliggenhed ved den kommende metrostation.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 475 - Jagtvej 171 som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 31. maj 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, høringssvar, referat af borgermøde, ændringsforslag, udbygningsaftale og faktaark.

Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Jagtvej 171 som PDF
Startredegørelse
Hent startredegørelse for Jagtvej 171 som PDF
 

Ansvarlig

Center for Bydesign, Byplan Nord

Få nyt om høringer

Abonnér