Indvinding af grundvand til støvbekæmpelse, AFATEK

AFATEK ønsker at indvinde grundvand til brug af støvbekæmpelse på Selinevej 18, 2300 Kbh S

Høringstype

Andet

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

27. july 2016 til 17. august 2016

Sagsnummer

2016-0261139

Indsendelsesfrist for høringssvar

17. august 2016

Høringen er lukket

AFATEK A/S beliggende Selinevej 18, 2300 København S, har etableret et nyt
metalsorteringsanlæg, hvor man fra den tørre slagge frasorterer ikke magnetiske
metaller. Metalsorteringsanlægget er beliggende i en telthal, hvortil slaggen indfødes fra
en udendørs placeret fødekasse, og efter sortering udlæsses slaggen via et
udendørs placeret transportbånd til et slaggelager. Specielt ved indfødning af slaggen til metalsorteringsanlægget i telthallen og efterfølgende ved udlæsning af den sorterede slagge kan der i tørre perioder
være en kraftig støvudvikling, som skal holdes nede via et sprinklersystem.
Støvbekæmpelse på pladsen foregår generelt ved at recirkulere opsamlet regnvand
på pladsen fra et perkolatbassin og sprinkle det over kørearealer, men dels
er dette vand for forurenet med småpartikler til at det kan håndteres i de fine
sprinklerdyser ved ind- og udlæsning til og fra metalsorteringsanlægget, og dels
kan der i tørre perioder ikke være nedbør nok, til at man har tilstrækkeligt vand
til den generelle støvbekæmpelse.

AFATEK ønsker derfor at opnå en permanent tilladelse til at indvinde op til 20.000 m3/år af grundvand til støvbekæmpelse. Indvindingen er ved Selinevej 18, 2300 Kbh S, matrikel 917, Sundby Overdrev, København.

Enhver har ret til at komme med indsigelser mod ansøgningen over for kommunalbestyrelsen inden for en frist på 3 uger.

Ansvarlig

Byens Anvendelse, Center for Miljøbeskyttelse, Vand og VVM

Få nyt om høringer

Abonnér