Indkaldelse af idéer og forslag til miljøvurdering (VVM) for udvidelse af Fisketorvet shoppingcenter

Unibail Rodamco, som ejer Fisketorvet, ønsker at udvide butikscenteret samt at opføre nye bebyggelser til kontor eller kontor og hotel.

Høringstype

Andet

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

18. may 2016 til 16. june 2016

Sagsnummer

2016-0220049

Indsendelsesfrist for høringssvar

16. june 2016

Høringen er lukket

En udvidelse af et regionalt detailhandelscenter er omfattet af VVM-bekendtgørelsen og lov om miljøvurdering af planer og programmer. Derfor skal der udarbejdes en miljøvurdering, som vil blive offentliggjort samtidig med forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Dette er en indledende høring, hvor man kan komme med forslag til forhold, som man mener bør undersøges i miljøvurderingen.

Ansvarlig

Lone Madsen

Få nyt om høringer

Abonnér