Indertoften II - lokalplan 465

Forslaget skal give mulighed for ny bebyggelse med kombineret kontor/serviceerhverv og butikker på Jernbane Allé 41-43.

Høringstype

Lokalplan

Område

Vanløse

Tidsperiode for høringen

12. october 2011 til 15. december 2011

Sagsnummer

2011-142519

Indsendelsesfrist for høringssvar

15. december 2011

Høringen er lukket

Lokalplanen skal danne baggrund for, at et område i Vanløse Bymidte kan udvikles med en blanding af serviceerhverv, administration mv. samt en mindre andel af boliger.
Det er endvidere formålet at styrke og udvikle Vanløse Bymidte funktionelt med opførelse af en bebyggelse, som kommer til at rumme en blanding af servicefunktioner, butikker og arbejdspladser og visuelt med tilføjelse af et arkitektonisk markant, moderne byggeri.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 465 - Indertoften II som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 8. marts 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, høringssvar, referat af borgermøde m.v.

Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Indertoften II som PDF
Startredegørelse
Hent startredegørelse for Indertoften II som PDF

Ansvarlig

Center for Bydesign

Få nyt om høringer

Abonnér