Ideer og forslag til VVM for udbygning af Bispebjerg Hospital

Forudgående høring om kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering for udviklingen af et nyt hospital på Bispebjerg

Høringstype

Kommuneplan

Område

Bispebjerg

Tidsperiode for høringen

17. december 2012 til 15. january 2013

Sagsnummer

2012-167899

Indsendelsesfrist for høringssvar

15. january 2013

Høringen er lukket

Region Hovedstaden har besluttet at fusionere Frederiksberg og Bispebjerg Hospitaler samt Psykiatrisk Center København og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg. Alle funktionerne samles på Bispebjerg Hospital. Beslutningen er et led i hospitalsplanen fra 2010.
 
Bispebjerg Hospital har i 2011/12 gennemført en helhedsplan-konkurrence, som danner grundlag for udviklingen af et nyt og moderne hospital. Vinderprojektet ”Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg” bevarer og integrerer det fredede historiske hospital med Martin Nyrops pavilloner fra 1913 og de anlagte haveanlæg med et moderne hospitalsbyggeri med i alt 120.000 m2 nybyggeri samt renovering af eksisterende bygninger.
Udbygningen af Bispebjerg Hospital er omfattet af  VVM-bekendtgørelsen. VVM står for "Vurdering af Virkninger på Miljøet”. En VVM-redegørelse skal belyse et projekts virkninger på omgivelserne. Det betyder, at der skal gennemføres en screening for at vurdere anlæggets mulige miljøpåvirkninger. Den 12. december 2012 blev der truffet en afgørelse om screeningen, som fastslog, at der skal gennemføres en VVM-redegørelse for projektet.

Ansvarlig

Center for Miljø Lone Madsen

Få nyt om høringer

Abonnér