Hvidkildevej tillæg 1 - lokalplanforslag

  • ""
Lokalplanen skal gøre det muligt at etablere bilparkering på egen grund i en eksisterende rækkehusbebyggelse.

Høringstype

Lokalplan

Område

Vanløse

Tidsperiode for høringen

13. december 2021 til 17. januar 2022

Indsendelsesfrist for høringssvar

17. januar 2022

Høring ikke åben

Supplerende høring

Se supplerende høring af Hvidkildevej tillæg 1

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Hvidkildevej tillæg 1 som PDF (7 mb)

Teknik- og Miljøudvalget har den 6. december 2021 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, træer.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 13. december 2021.

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 10. januar 2022 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt