Hulgårdsvej - lokalplan 523 kommuneplantillæg

Høringstype

Lokalplan

Område

Bispebjerg

Tidsperiode for høringen

27. january 2015 til 26. march 2015

Sagsnummer

2014-0243126

Indsendelsesfrist for høringssvar

26. march 2015

Høringen er lukket

Lokalplanen Hulgårdsvej muliggør opførelsen af et opbevaringscenter og fastlægger Bellahøj Koblingsstation som bevaringsværdig. På ejendommen ligger der en koblingsstation, hvor forpladsen i dag henligger som asfaltareal med enkelte parkerede biler. Som en del af projektet vil der til opbevaringscenteret blive indarbejdet en forplads, der giver mulighed for ophold og skaber sammenhæng til Hulgårds Plads.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 523 Hulgårdsvej med kommuneplantillæg nr. 47 som PDF (4 mb)
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 17. juni 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser i høringsperioden, ændringsforslag, faktaark mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 30. juni 2015
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Hulgårdsvej med kommuneplantillæg som PDF (3mb)
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 22. januar 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 27. januar 2015
Der er ikke udarbejdet miljørapport. Du kan læse om baggrunden for beslutningen og dine muligheder for at klage over afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport i annoncen.
Startredegørelse
Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 25. august 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark.  

 

Ansvarlig

Center for Byplanlægning

Få nyt om høringer

Abonnér