Høring vedr. Ældre i København 2023

Høring af Københavns Kommunes kvalitetsstandard, Ældre i København 2023 med fokus på læsevenlighed, forståelse og anvendelse.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

4. oktober 2022 til 1. november 2022

Indsendelsesfrist for høringssvar

1. november 2022

Høring ikke åben

Høringen giver jer mulighed for at komme med eventuelle bemærkninger til beskrivelserne af tilbuddene, særligt med fokus på læsevenlighed, forståelse og anvendelse.

Baggrund for kvalitetsstandarderne

Borgerrepræsentationen skal én gang årligt godkende en borgerrettet kvalitetsstandard for serviceydelser efter servicelovens §§ 83, 83a og 86 om personlig og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb, genoptræning og vedligeholdende træning.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har på den baggrund udarbejdet høringsudgave af vedlagte kvalitetsstandarder.

Ændringer fra foregående år

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens kvalitetsstandard Ældre i København 2023 beskriver Københavns Kommunes forskellige muligheder for og tilbud om hjælp og støtte til ældre borgere over 65 år. Beskrivelsen af de enkelte tilbud suppleres med henvisninger til uddybende information, kontaktoplysninger og evt. pris.

I Sundheds- og Omsorgsforvaltningens kvalitetsstandard Ældre i København 2023 er der, udover en række mindre redaktionelle opdateringer og korrektioner, foretaget følgende Indholdsmæssige ændringer:

 • Tidligere kapitel 1, Aktivitetstilbud, og kapitel 2, Tilbud i organisationer og foreninger, er i år slået sammen til kapitel 1, Aktiviteter for Ældre, for at samle information om aktiviteter for ældre i København ét sted.
   
 • I kapitel 6, Hjælpemidler og boligændringer, er der i afsnit vedr.
   
 • ’Kvikservice’ tilføjet mulighed for at få repareret sine hjælpemidler, mens man venter.
   
 • I kapitel 10, Plejebolig, er afsnit vedr. ’Mad og måltider’ revideret med henblik på at sætte fokus på økologi og bæredygtighed samt borgerens ernæringsmæssige behov, og der er tilføjet en beskrivelse af det nye profilplejehjem for natur og biodiversitet på Ryholtgård.
   
 • I kapitel 11, Midlertidige ophold, under afsnittet ’Lindrende ophold’ er musikterapeuter blevet tilføjet listen over fagpersoner, der er ansat. Under afsnittet ’Afdeling for Lindring’ bortfalder egenbetalingen pr. 1. jan. 2023 efter beslutning i SOU den 16. aug. 2022.
   
 • I kapitel 12, Genoptræning, er afsnit vedr. ’Træning ved hjælper’ uddybet med beskrivelse af, hvordan træningen foregår og med fokus på, hvad målet med træningen er.
   
 • I kapitlet, Praktiske oplysninger, er der foretaget følgende ændringer:

  - Under afsnittet ’Sådan søger du’ er beskrivelsen af myndighedens organisering nedtonet til fordel for beskrivelse af hjælp efter behov.

  - Under afsnittet ’Hjemmet som arbejdsplads’ udgår sætning om, at borger som udgangspunkt selv skal afholde udgiften for rengøringsmidler, idet det (af hensyn til arbejdsmiljø) er i uoverensstemmelse med gældende praksis i den kommunale hjemmepleje.

  - Undre afsnittet ’Skærmbesøg’ er der tilføget enkelte præciseringer til ordningen.

I den foreløbige høringsudgave er det markeret med gult, hvis der vil ske yderligere tilpasninger – herunder priser og takster, som først foreligger senere på året.

Nyt format fra 2023

Ældre i København vil fra 2023 udkomme i to forskellige formater for at imødekomme et ønske om både at have en digital løsning og en mere overskuelig, læsevenlig udgave til de borgere, som fx ikke ønsker eller er fortrolig med at bruge internettet.

Ældre i København vil fra 2023 derfor udkomme i form af:

 • En hjemmeside, som - foruden en samlet oversigt over kommunens tilbud og ydelser til borgere over 65 år - kommer til at indeholde billeder, videoer og kortfunktioner.
 • En forkortet, fysisk udgave af kataloget (pixie-udgave), som vil fremstå mere overskuelig for læseren end den nuværende trykte udgave.

Indeværende høringsudgave er en samlet beskrivelse af de tekster, som vil fremgå på hjemmesiden, som fremover vil fungere som forvaltningens kvalitetsstandarder.

Den vedlagte høringsudgave af Ældre i København 2023 er ikke grafisk opsat. Der er vedlagt eksempler på layout af hjemmeden.

Send dit høringssvar

Høringssvar sendes pr. mail senest d. 1. november til Ditte Frimodt Lauritzen på CP3Q@kk.dk

Kontakt