Høring: Anlæg af bygværk ved Nordre Landkanal

  • Københavnermærket
Høring i forbindelse med anlæg af bygværk for overfladevand fra Bella Kvarter til Nordre Landkanal, BC-U2

Høringstype

Andet

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

27. november 2019 til 27. december 2019

Sagsnummer

2019-0324971

Indsendelsesfrist for høringssvar

27. december 2019

Høring ikke åben

Rambøll har på vegne af HOFOR ansøgt om etablering af et bygværk ved Nordre Landkanal.

  • Bygværket er placeret ud til Nordre Landkanal i den nordøstlige del af Bella Kvarter.
  • Placeringen fremgår af vedhæftede kortmateriale.
  • Bygværket placeres under adgangsvejen, der ligger mellem bebyggelsen i Bella Kvarter og vandløbet Nordre Landkanal.
  • Det dykkede udløb integreres i den sydlige vandløbsbrink med udløb i kote +0,10m (DVR).
  • Udløbsrøret anlægges med bundkote i -1,10 m (DVR).

Københavns Kommune ønsker at fremme sagen efter vandløbsloven.

Se de vedhæftede filer:

  • Projekttegning med bygværket markeret m. gult.  
  • Kortudsnit med arealoversigt.

Kontakt ved spørgsmål

Center for Miljøbeskyttelse, Vand & VVM

vand@kk.dk

Kontakt