Holmen II tillæg 5 - lokalplan 330-5, kommuneplantillæg og miljørapport

  • Luftfoto af lokalplanområdet Holmen II tillæg 5
Lokalplanen skal muliggøre anlæg af park på Dokøen og fastlægge en ny placering for parkering til Operaen

Høringstype

Lokalplan

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

11. november 2019 til 6. januar 2020

Sagsnummer

2017-0235657

Indsendelsesfrist for høringssvar

6. januar 2020

Høringen er lukket

Vedtaget lokalplan

Hent tillæg 5 til lokalplan 331 Holmen II og kommuneplantillæg nr. 1 som PDF (65 mb)

Borgerrepræsentationen har den 26. marts 2020 vedtaget lokalplanen og kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2019 og miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden,

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplantillægget og kommuneplantillægget er ændret i forhold til de forslag der blev offentliggjort den 11. november 2019.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 24. april 2020.

Klagemulighed

Indtil den 22. maj 2020 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af tillæg 5 til lokalplan 330 Holmen II og kommuneplantillæg. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag til tillæg 5 til lokalplan 331 Holmen II med kommuneplantillæg som PDF (8 mb)

Borgerrepræsentationen har den 31. oktober 2019 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg samt miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, miljørapport, oversigt over parkeringsforhold

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 11. november 2019.

Borgermøde

Kom til borgermøde om lokalplanforslaget torsdag den 21. november 2019

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • ​Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53, 1420 København K

Tidligere materiale

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 31. oktober 2019 startredegørelse for tillæg 5 til lokalplan 331 Holmen II for Dokøen med kommuneplantillæg. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, startredegørelse, faktaark, referat af Christianshavns Lokaludvalgs borgermøde, parkeringsforhold for Dokøen

Hent startredegørelse for tillæg 5 til lokalplan 331 Holmen II for Dokøen med kommuneplantillæg som PDF

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér