Holmen II tillæg 4 - lokalplanforslag med kommuneplantillæg

  • Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplanen skal gøre det muligt at omdanne Kuglegården og Basecamp med nye erhvervs- og boligfunktioner.

Høringstype

Lokalplan

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

23. january 2019 til 5. april 2019

Sagsnummer

2016-0375450

Indsendelsesfrist for høringssvar

5. april 2019

Høringen er lukket

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Holmen II tillæg 4 med kommuneplantillæg som PDF (14 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 13. december 2018 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, notater om træer og parkering, miljøvurdering, almene boliger m.v.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 23. januar 2019.

Borgermøde

Kom til borgermøde om lokalplanforslaget tirsdag den 5. februar 2019

Tidligere materiale

Startredegørelse

Københavns Teknik- og Miljøudvalg godkendte den 24. april 2017 startredegørelse for Holmen II tillæg 4. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne 
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark og notat om forudgående høring.

Hent startredegørelse for Holmen II tillæg 4

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér