Højvandsklapper i udløb fra Kagsmose til Kagså

  • Foto over lokalplanområdet
Udkast til tilladelse til regulering af Kagsmosen ved etablering af højvandsklapper mod Kagså

Høringstype

Andet

Område

Brønshøj-Husum

Tidsperiode for høringen

22. february 2018 til 22. march 2018

Sagsnummer

2018-0065887

Indsendelsesfrist for høringssvar

22. march 2018

Høringen er lukket

Københavns Kommune ønsker at fremme lovliggørelse efter vandløbsloven af etablering af højvandsklapper i Kagsmosen. Klapperne skal forhindre, at forurenet vand fra Kagså løber ind i Kagsmosen ved vandføringer op til ca. 300 l/s i Kagså. Højvandsklapperne er allerede etablerede, og det er derfor en lovliggørelse efter vandløbslovens § 54a, der beskrives her.

Klapperne vil medvirke til at forbedre vandkvaliteten i Kagsmosen, der fødes af en kilde med rent vand, og derfor er hydrologisk uafhængig af det ofte forurenede vand fra Kagså. Det vurderes, at klapperne har negligibel effekt på Kagså både ang. hydrologi og vandkvalitet, idet vand i Kagså ved vandføringer over ca. 300 l/s fortsat strømmer over terræn til Kagsmosen, og den afledte vandmængde til de nedstrøms områder derfor er uændret ved høje vandføringer.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér