Højklasset busløsning på Frederikssundsvej

Teknik- og Miljøudvalget (16.05.2011) samt Økonomiudvalget (31.05.2011) har godkendt høringsmaterialet samt høringen om valg af princip for højklasset busløsning. Høringen løber fra d. 1. juni til d. 31. august 2011.

Høringstype

Andet

Område

Brønshøj-Husum

Tidsperiode for høringen

1. june 2011 til 31. august 2011

Indsendelsesfrist for høringssvar

31. august 2011

Høringen er lukket

  • Formål med høring

Formålet med høringen er at indhente høringssvar fra lokaludvalgene i Brønshøj-Husum og Bispebjerg, samt fra borgere og lokale interessenter, vedrørende planerne om etablering af en højklasset busløsning på Frederikssundsvej. Høringen omfatter bemærkninger til principperne i og effekterne af tre løsningsforslag, som er udarbejdet, samt en prioritering af de tre løsningsforslag. Fokus i denne fase af projektet er de overordnede principper i løsningsforslagene. Uanset hvilket løsningsforslag der vælges politisk, skal dette bearbejdes og analyseres yderligere i de efterfølgende faser af projektet.
 

  • Videre proces

Høringssvarene bliver efter den 31. august vurderet af Teknik- og Miljøforvaltningen samt Økonomiforvaltningen og indarbejdet i et samlet høringssvar. Høringssvaret vil blive fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i efteråret 2011. Fremlæggelsen vil ske i forbindelse med, at politikerne tager stilling til, hvilket af de tre løsningsforslag der skal danne princip for det videre arbejde.
 

  • Regler for debat på Bliv Hørt 

Bliv Hørt er en digital høringsportal, der er skabt til, at du kan indsende dine kommentarer og ændringsforslag til de strategier og planer, der behandles. Det er således ikke en blog, hvor man kan diskutere eller debattere hinandens indlæg, men et sted hvor du alene forholder dig til det, der står i udkastet til strategien. Københavns Kommune forbeholder sig derfor ret til at slette i indlæg, hvor man ikke forholder sig til forslagene, men f.eks. kommer med udtalelser, hvor man angriber eller hænger andre personer, foreninger eller lignende ud.
 
Se mere på hjemmesiden: www.kk.dk/nyFrederikssundsvej
 

Ansvarlig

Anders Rody Hansen Center for Trafik Københavns Kommune

Få nyt om høringer

Abonnér