Hjælp i hverdagen

Københavns Kommune har opdateret kvalitetsstandarden Hjælp i hverdagen for serviceydelser efter servicelovens §§ 83, 83a og 86.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

14. oktober 2019 til 11. november 2019

Indsendelsesfrist for høringssvar

11. november 2019

Høringen er lukket

Det drejer sig om personlig og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb, genoptræning og vedligeholdende træning. 

I kvalitetsstandarden Hjælp i hverdagen 2020 kan man læse om mulighederne for at få hjælp i hverdagen, hvis man som borger i Københavns Kommune har en fysisk, psykisk eller social udfordring, som gør det vanskeligt at klare de daglige opgaver, og primært er i aldersgruppen 18 til 65 år. Ud over selve kvalitetsstandarden består kataloget også af en tilbudsdel, hvor andre relevante tilbud for borgere, der modtager personlig og/eller praktisk hjælp i Den Sociale Hjemmepleje, fremgår.

Der ønskes bemærkninger til kataloget med fokus på læsevenlighed, forståelse og anvendelse.
Kvalitetsstandarden er sendt i direkte høring hos følgende interessenter: Hjemmeplejens Brugerråd, Dialogforum på Psykiatriområdet, Danske Handicaporganisationer – København, Københavns Kommunes Handicapråd), Udsatterådet, Centerråd i Borgercenter Handicap, Olivia Danmark A/S, Duos A/S, Ældre Sagen, Københavns Kommunes Ældreråd, Hjemmehjælpen A/S, Attendo Omsorg Danmark A/S, Berendsen Textil Service A/S, De forenede Dampvaskerier, Det Danske Madhus, Københavns Madservice, Egebjerg Købmandsgård A/S og Intervare A/S.

Se vedlagte høringsbrev, hvor væsentlige ændringer er beskrevet.
 
Høringssvarene indgår i det videre arbejde med kvalitetsstandarden, og den endelige version af kvalitetsstandarden forventes godkendt af Borgerrepræsentationen i januar 2020.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér