Hindring af vandets friet løb ved opstemming i Fælstningskanalen

Københavns Kommune vil oprense Fæstningskanalen fra Åkandevej til den Øvre Batardeau

Høringstype

Andet

Område

Brønshøj-Husum

Tidsperiode for høringen

15. september 2017 til 12. oktober 2017

Sagsnummer

2017-0316375

Indsendelsesfrist for høringssvar

12. oktober 2017

Høring ikke åben

I forbindelse med oprensningen er der behov for at stemme vandløbet op og derved hindre vandets frie løb. Dette skal tillades efter vandløbsloven. Før en tilladelse kan gives, skal sagen i høring i fire uger, så alle interesserede kan komme med indsigelser, bemærkninger eller forslag til forbedringer.

Indsigelserne skal dreje sig om den konkrete sag om hindring af vandets frie løb i oprensningsperioden, altså ikke selve oprensningen. Indsigelser mm. sendes til vand@tmf.kk.dk eller lisger@tmf.kk.dk  inden d. 13. oktober 2017.

Kontakt