Hemsedalsgade tillæg 1 - lokalplanforslag

  • Luftfoto over lokalplanområdet Hemsedalsgade tillæg 1
Lokalplanen skal gøre det muligt at etablere 10 nye tagboliger i den eksisterende tagetage

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

18. august 2021 til 13. oktober 2021

Sagsnummer

2020-0042093

Indsendelsesfrist for høringssvar

13. oktober 2021

Høring ikke åben

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Hemsedalsgade tillæg 1 som PDF (11 mb)

Afdelingen for Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion har besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 18. august 2021.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget:

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 15. september 2021 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt