H.C. Ørstedværket - Forudgående offentlighed for kommuneplantillæg

Høringstype

Kommuneplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

6. april 2017 til 4. may 2017

Indsendelsesfrist for høringssvar

4. may 2017

Høringen er lukket

Kom med ideer og kommentarer

Københavns Kommune forventer at ændre kommuneplanens rammer for lokalplanlægning ved et kommuneplantillæg for området ved H.C. Ørstedværket. Formålet er at give mulighed for etablering af kontorerhverv i tre eksisterende bygninger øst for kraftvarmeværket. Samtidig ønsker Københavns Kommune at udlægge området syd og vest for værket til offentlige rekreative formål, hvilket skal ses i sammenhæng med den eksisterende lokalplan nr. 494, hvor der i redegørelsen til denne beskrives et ønske om etablering af en bypark i området til glæde for beboer og besøgende. Da den eksisterende kommuneplanramme ikke giver mulighed for etablering af en bypark i området, forventer Københavns Kommune at ændre dette forhold ved et kommuneplantillæg.

Du kan komme med ideer og kommentarer til denne planlægning indtil torsdag den 4. maj 2017.

Ansvarlig

Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling Dorte Bay Høyerup

Få nyt om høringer

Abonnér