Handleplan for Diabetes 2016-2019

Københavnerne skal kunne leve et liv med høj livskvalitet og lige muligheder for et godt og langt liv. Det gælder også københavnere, der har diabetes eller er i risiko for at få det. Der er derfor lavet en Handleplan for Diabetes, som vi gerne vil høre din mening om. Planen er i høring frem til den 8. juni 2016.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

25. april 2016 til 8. juni 2016

Indsendelsesfrist for høringssvar

8. juni 2016

Høring ikke åben

Københavnerne skal kunne leve et liv med høj livskvalitet og lige muligheder for et godt og langt liv. Det gælder også københavnere, der har diabetes eller er i risiko for at få det. Der er derfor lavet en Handleplan for Diabetes, som vi gerne vil høre din mening om. Planen er i høring frem til den 8. juni 2016.

Diabetes er den hurtigst voksende kroniske sygdom. I dag har 21.500 københavnerne fået konstateret diabetes, og det tal forventes at stige til 40.000 i 2025. Der er derfor behov for en mere målrettet og helhedsorienteret indsats.

Med Handleplanen for Diabetes sætter vi en klar retning for, hvordan vi skal blive bedre til at opspore forstadier til diabetes og sikre en bedre rehabilitering og behandling til de borgere, som allerede lever med diabetes, og vil leve med sygdommen i mange år.

Vi har særligt fokus på tre områder:
• Ulighed i forekomst og konsekvenser af diabetes skal reduceres i København.
• Et Center for Diabetes skal være rammen om en sammenhængende diabetesindsats i København.
• Samarbejde med erhvervslivet skal bidrage til nye innovative løsninger til københavnere med diabetes.

Dit høringssvar vil indgå i den endelige udgave af handleplanen, som Sundheds- og Omsorgsudvalget behandler den 18. august 2016.

Ansvarlig

Lars Buch Hansen Center for Sundhed Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BW7W@suf.kk.dk