Gyldenrisvej - lokalplan 516 med kommuneplantillæg

Lokalplanen blev bekendtgjort den 14. april 2015

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

7. october 2014 til 2. december 2014

Sagsnummer

2014-0173153

Indsendelsesfrist for høringssvar

2. december 2014

Høringen er lukket

Formålet med lokalplanen er at muliggøre et boligområde med 38 rækkehuse i tre etager på det tidligere manøvreareal til transformerstationen beliggende Gyldenrisvej 54. Husene placeres i fire rækker front mod front og forskudt for at opnå variation i bebyggelsen.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 516 Gyldenrisvej med kommuneplantillæg nr. 41 som pdf (10 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. marts 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser i høringsperioden, ændringsforslag og faktaark.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på kommunens hjemmeside den 14. april 2015.

Tidligere materiale 

Lokalplanforslag med kommuneplantillæg

Hent lokalplanforslag Gyldenrisvej med kommuneplantillæg som PDF

Planerne blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 18. september 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag med kommuneplantillæg og faktaark.

Lokalplanforslaget med kommuneplantillæg blev offentliggjort på kommunens hjemmeside den 7. oktober 2014.

Startredegørelse

Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 12. maj 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark.

 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér