Grønttorvsområdet tillæg 3 - lokalplanforslag

  • Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplanen vil bl.a. gøre det muligt at opføre yderligere ca. 8.000 m² boliger og parkeringskældre i stedet for parkeringshuse.

Høringstype

Lokalplan

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

29. june 2017 til 26. september 2017

Sagsnummer

2017-0068489

Indsendelsesfrist for høringssvar

26. september 2017

Høringen er lukket

Lokalplanforslag

Hent forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 462 Grønttorvsområdet som PDF (22 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 22. juni 2017 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, designguide, parkeringsnotat, udkast til udbygningsaftaler mv.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plansystem DK samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 29. juni 2017.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér