Grønttorvsområdet tillæg 2 - lokalplan nr. 462-2

Lokalplanen blev bekendtgjort den 11. oktober 2016

Høringstype

Lokalplan

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

18. december 2015 til 15. february 2016

Sagsnummer

2015-0279909

Indsendelsesfrist for høringssvar

15. february 2016

Høringen er lukket

Lokalplantillægget gør det muligt at fastlægge udvikling af området med boliger og serviceerhverv med mulighed for at integrere en stor børneinstitution (op til 1.700m²) i bebyggelsen.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 462 Grønttorvsområdet med tillæg nr. 1 og 2 som PDF (40 mb)

Lokalplantillægget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 22. september 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser modtaget i høringsperioden, faktaark mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 11. oktober 2016.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Grønttorvsområdet tillæg 2 som PDF (18 mb)

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 10. december 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, tidsplan, notat om trafikstøj, faktaark mv.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 18. december 2015.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér