Godkendelse af regulering af Kagså m.m.

Høringstype

Andet

Område

Brønshøj-Husum

Tidsperiode for høringen

23. may 2012 til 21. june 2012

Indsendelsesfrist for høringssvar

21. june 2012

Høringen er lukket

Herlev og Københavns kommuner har den 23. maj 2012 godkendt, at der udføres vandløbsregulering, midlertidig spærring samt etablering af rørledninger på tværs af Kagså i forbindelse med kloakarbejder langs en 450 m strækning af vandløbet fra Frederikssundsvej til Kagsmosen. Regulering, spærring og rørledninger er godkendt i medfør af § 17 og § 48 i vandløbsloven, jf. Lov om Vandløb, lovbekendtgørelse nr. 927 af 24-09-2009 samt i medfør af § 3, § 10 og § 9 stk.2 i reguleringsbekendtgørelsen, jf. Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering mv., bekendtgørelse nr. 1436 af 11-12-2007.
 

Projektet
Forsyningsselskaberne Herlev Forsyning A/S, Nordvand A/S og Københavns Energi A/S arbejder på, at udvide kloaksystemernes kapacitet og reducere mængden af spildevand, som nu aflastes fra kloakken til Kagså under større nedbørsmængder.

Som en del af dette skal en kloakledning langs Kagså fra Frederikssundsvej til Sonatevej udskiftes med en ny og større ledning. Åen anvendes pga. begrænset plads under arbejderne som arbejdsområde. Under arbejdet spærres Kagså midlertidigt, mens vandet pumpes forbi i rør langs åen. Projektet omfatter ombygning af rørunderføringer og broer på strækningen.
Efter afslutning af arbejdet retableres Kagså og brinksikringerne. Retableringen udføres i en ændret og mere naturpræget form med sten til gavn for åens dyre- og planteliv. Træer vil spredt blive genplantet. Ved Kagsmosen udføres ændringer af brinksikringer.
Ved behandling af sagen har kommunerne være særligt opmærksomme på, at Kagsås vandføringsevne ikke reduceres hverken under eller efter arbejderne. Det samlede projekt vil forbedre miljøforholdene i Kagså.
 
Klage
Godkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagevejledning findes i godkendelsen. Klagen skal være modtaget af Københavns Kommune senest d. 20. juni 2012.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Lisbeth Gervin på tlf. 33665978 eller 33663660 eller sende en mail til lisger@tmf.kk.dk .
 

Ansvarlig

Lisbeth Gervin, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Park og Natur Mail: lisger@tmf.kk.dk Telefon 33665978 eller 33663660

Få nyt om høringer

Abonnér