Gerlevvej - lokalplan 491

Høringstype

Lokalplan

Område

Brønshøj-Husum

Tidsperiode for høringen

20. december 2012 til 15. february 2013

Sagsnummer

2012-134793

Indsendelsesfrist for høringssvar

15. february 2013

Høringen er lukket

Lokalplanen, med kommuneplantillæg, gør det muligt at opføre en institution på ca. 1.600 m2. Lokalplanen stiller krav til byggeriets udformning og materialer, således at der skabes en god helhedsvirkning sammen med omgivelserne.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 491 Gerlevvej med kommuneplantillæg nr. 11 som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 23. maj 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, henvendelser i høringsperioden mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 4. juni 2013
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Gerlevvej med forslag til kommuneplantillæg som PDF
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 13. december 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark

Ansvarlig

Center for Bydesign, Pernille Klemens Orth, 33661372

Få nyt om høringer

Abonnér