Gammel Køge Landevej - lokalplanforslag

  • Luftfoto over lokalplanområdet Gammel Køge Landevej
Forslaget vil muliggøre nyt kontorbyggeri med mulighed for butikker på op til ca. 26.800 m2 på ejendommen Gammel Køge Landevej 59-65.

Høringstype

Lokalplan

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

4. december 2018 til 29. january 2019

Sagsnummer

2018-0092664

Indsendelsesfrist for høringssvar

29. january 2019

Høringen er lukket

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Gammel Køge Landevej med kommuneplantillæg som PDF (25 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 22. november 2018 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, skema over foreslåede ændringer i lokalplaner, trænotat, fastsættelse af parkeringsdækning for biler

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 4. december 2018.

Startredegørelse

Københavns Teknik- og Miljøudvalg godkendte den 27. august 2018 startredegørelse for Gammel Køge Landevej med kommuneplantillæg. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne 
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark, skema over foreslåede ændringer i lokalplaner

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér