Fremtidige dialogformer med interessenter på skole- og fritidsområdet

I forbindelse med Budget 11 blev det besluttet at nedlægge Fællesrådet for Folkeskolen og Fællesrådet for Fritidsinstitutioner og klubber. Da dialogen med interessenter på området er vigtig, fremlægges der et forslag til fremtidige alternative dialogformer.

Høringstype

Andet

Tidsperiode for høringen

18. january 2011 til 25. february 2011

Sagsnummer

2010-60499

Indsendelsesfrist for høringssvar

25. february 2011

Høringen er lukket

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på mødet den 10. november 2010 udmøntningen af budget 2011, herunder en besparelse på 100.000 kr. ved nedlæggelse af Fællesrådet for Folkeskolen og Fællesrådet for Fritidsinstitutioner og Klubber. Nedlæggelsen af Fællesrådet for Folkeskolen kræver
en ændring af Styrelsesvedtægten for Folkeskolen. Ændringer heraf forudsætter indhentelse af udtalelser fra skolebestyrelserne.

 

Løsning
 
Forvaltningen fremlægger i denne indstilling forslag til den fremtidige dialog med interessenterne på skole- og fritidsområdet som følge af nedlæggelse af rådene.
Udvalgets dialog med forældre, brugere, faglige organisationer og fagfolk har stor betydning for mulighederne for at træffe politiske beslutninger, der er kvalificerede og afspejler den virkelighed, som skoler, fritidsinstitutioner og klubber befinder sig i. Derfor er dialogen med repræsentanter fra de forskellige interessenter central. I forslaget til den fremtidige dialog vil der blive mulighed for at alle medlemmer af udvalget mødes med interessenterne – i modsætning til de hidtidige fællesråd, hvortil kun enkelte medlemmer af udvalget kunne udpeges.
 
Læs forslaget som dagsordenspunkt 4.
 

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Få nyt om høringer

Abonnér