Fremtidens Nordre Frihavnsgade

Høringstype

Andet

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

11. february 2015 til 1. june 2015

Indsendelsesfrist for høringssvar

1. june 2015

Høringen er lukket

Nordre Frihavnsgade er en af Østerbros mest besøgte handelsgader men er samtidig meget trafikeret. Det giver udfordringer, f.eks. når børn skal afleveres i skole eller daginstitution og kan føles utrygt for de mange cyklende i gaden. Københavns Kommune har derfor besluttet at gennemføre en indledende undersøgelse af cykelforholdene og gaderummet som helhed. Det skal blandt andet ske i dialog med borgere, erhverv, skoler og lokaludvalg for at skabe den mest optimale løsning ved en renovering af hele gaderummet.
Deltag aktivt
Der vil foregå en del aktiviteter i lokalområdet i løbet af foråret, ligesom der vil være mulighed for at få indflydelse på idéoplægget gennem digitale medier som Facebook og Instagram. For at kunne udarbejde et godt og realistisk idéoplæg er det vigtigt, at så mange som muligt har lyst til at deltage i de fora, aktiviteter og events, der planlægges i projektperioden, og at der kommer forskellige bud på gadens udfordringer og potentialer. 
”Bliv hørt”
Vi vil gerne høre fra dig uanset om du bor i området, bruger kvarteret eller passerer igennem gaden, eller hvis du bare har en interesse for området. Det kunne f.eks. være input til hvilke kvaliteter har kvarteret, hvilke udfordringer har gade? Hvilke behov og ønsker har du og andre? Hvad skal bevares? 
Inddragelsen har fokus på at skabe et så bredt og oplyst grundlag som muligt at arbejde videre på idéoplægget med. Idéoplægget vil blive brugt i kommunens videre plan- og budgetproces. Der er således ikke truffet en politisk beslutning om en realisering af forslagene på nuværende tidspunkt. 
Dette forventes at ske i efteråret 2015. Her bliver der taget stilling til, hvilken vej forandringerne skal gå, og hvor mange penge, der kan afsættes.  
Bliv hørt ved at skrive din kommentar her på siden! På forhånd tak for din hjælp - den er uundværlig!
 
 
 

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik Udvikling og anlægsprojekter

Få nyt om høringer

Abonnér