Forudgående høring om kommuneplantillæg for Ørkenfortet (Strandgade 7)

Københavns Kommune ønsker at ændre kommuneplanens rammer for Ørkenfortet (Strandgade 7)

Høringstype

Kommuneplan

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

25. january 2018 til 22. february 2018

Indsendelsesfrist for høringssvar

22. february 2018

Høringen er lukket

Københavns Kommune ønsker at ændre kommuneplanens rammer for lokalplanlægning for ejendommen på Ørkenfortet (Strandgade 7) med et kommuneplantillæg.

Formålet er at give mulighed for om- og tilbygning af den nuværende ejendom, så der efter grundejers ønske kan etableres hotel samt forbindelse mellem havnepromenaden og Knippelsbro.

I planprocessen ser Københavns Kommune følgende overordnede hovedspørgsmål, som der ønskes idéer og kommentarer til:

  • Hvilke forhold vil være væsentlige for de lokale beboere og Københavnerne generelt, når Ørkenfortet udvikles?
  • Hvorledes kan man sikre en bedre forbindelse mellem Knippelsbro og havnepromenaden?
  • Hvorledes kan man sikre en ordentlig overgang mellem Ørkenfortet og hhv. havnepromenaden, Torvegade og Strandgade?

 

Du kan naturligvis også komme med andre idéer og kommentarer, der forholder sig til udvikling af området.

Du kan komme med ideer og kommentarer til denne planlægning indtil den 22. februar 2018.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér