Forudgående høring om supplerende VVM og kommuneplantillæg for Sydhavnsmetroen

På baggrund af ændringer i projektet for Sydhavnsmetroen afholdes forudgående høring om supplerende VVM og kommuneplantillæg

Høringstype

Kommuneplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

2. march 2017 til 26. march 2017

Indsendelsesfrist for høringssvar

26. march 2017

Høringen er lukket

I 2014 blev der indgået en principaftale om at anlægge og finansiere en metrolinje til Ny Ellebjerg St. via Sydhavn. Aftalen fra 2014 forudsatte, at Ny Ellebjerg metrostation anlagdes på terræn. På baggrund af aftalen udarbejdede Københavns Kommune i 2015 en VVM for Sydhavnsmetroen, hvori en station i terræn var hovedforslaget og en underjordisk station blev behandlet som en alternativ løsning.

I 2016 blev der indgået en ny aftale mellem staten, Københavns og Frederiksberg kommuner om, at Ny Ellebjerg metrostation kan anlægges som en underjordisk station, hvilket bl.a. giver bedre omstigningsforhold. I det konkrete projekt er der dog sket en række ændringer i forhold til den alternative løsning, der blev beskrevet i VVM-redegørelsen fra 2015. Ligeledes har Metroselskabet nu to steder fundet behov for at foretage jordforstærkning fra terræn, i stedet for fra tunnelerne, som forudsat i 2015. Københavns Kommune har derfor vurderet, at der skal udarbejdes en supplerende VVM for ændringerne.

Københavns Kommune ønsker på baggrund af ovenstående at ajourføre kommuneplanens rammer for så vidt angår lokaliseringen af en underjordisk metrostation ved Ny Ellebjerg. Kommuneplantillægget skal miljøvurderes.

Københavns Kommune indkalder hermed idéer og kommentarer til VVM-redegørelse og miljøvurdering af kommuneplantillæg for ændringer af Sydhavnsmetroen. Du kan indsende dine idéer og kommentarer frem til den 26. marts 2017.

Ansvarlig

Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Trine Vinding

Få nyt om høringer

Abonnér