Forudgående høring om kommuneplantillæg om almene boliger

Forslag om ændring af overordnede rammer og retningslinjer for lokalplanlægningen, således at der kan stilles krav om almene boliger i lokalplanlægningen.

Høringstype

Kommuneplan

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

4. december 2014 til 2. january 2015

Indsendelsesfrist for høringssvar

2. january 2015

Høringen er lukket

I forbindelse med indgåelsen af finansloven for 2015 er der indgået aftale om en ændring af lov om planlægning og almenboligloven.   Lovforslaget om ændring af lov om planlægning giver kommunen mulighed for at stille krav om op til 25 pct. almene boliger i forbindelse med lokalplanlægningen for nye boligområder.
 
Det er en forudsætning for at bruge planbestemmelsen om almene boliger i lokalplanerne, at der er optaget retningslinjer herom i kommuneplanen.
Forslag om ændring af Kommuneplan 2011 i overenstemmelse hermed sendes i forudgående høring, med mulighed for at indsende ideer og kommentarer indtil d. 2. januar 2015.

Ansvarlig

Troels Graversen Center for Byudvikling, Økonomiforvaltningen

Få nyt om høringer

Abonnér