Forudgående høring om kommuneplantillæg for Gl. Køge Landevej Bymidte

Høring om ændring af detailhandelsrammen for Gl. Køge Landevej Bymidte

Høringstype

Kommuneplan

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

22. january 2014 til 16. february 2014

Indsendelsesfrist for høringssvar

16. february 2014

Høringen er lukket

Københavns Kommune planlægger at ændre kommuneplanens detailhandelsrammer for Gl. Køge Landevej Bymidte. Formålet er at muliggøre indretning af store udvalgsvarebutikker i stedet for butikker der alene forhandler særligt pladskrævende varer.
Københavns Kommune vil gerne modtage ideer, forslag og bemærkninger til emnet, før kommunen påbegynder en egentlig planlægning (kommuneplantillæg).
Høringssvar skal fremsendes sendest 16. februar 2014.
Yderligere oplysninger i link til folder her på siden.

Ansvarlig

Lise Pedersen

Få nyt om høringer

Abonnér