Forudgående høring om Kødbyen

Københavns Kommune planlægger at ændre kommuneplanens rammer for lokalplanlægning for Kødbyen med et kommuneplantillæg. Formålet er at give mulighed for flere typer af anvendelse i området og at bane vej for at supplere den eksisterende bebyggelse med ny bebyggelse i to udvalgte delområder.

Høringstype

Kommuneplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

7. june 2013 til 2. july 2013

Sagsnummer

2013-73795

Indsendelsesfrist for høringssvar

2. july 2013

Høringen er lukket

Det foreslås, at der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2011, der ændrer rammerne for lokalplanlægning for to mindre delområder af det eksisterende rammeområde til blandede erhverv (E-område) til i stedet at være udlagt til serviceerhverv (S-områder).
Dette vil muliggøre placering af erhvervstyper, der ikke er umiddelbart tilladt i rammeområdet til blandede erhverv (E-område), herunder bl.a. erhverv og institutioner, der indebærer overnatning (f.eks. hoteller, døgninstitutioner). Det vil også åbne for en delvis anvendelse til boligformål, da op til 25 % af etagearealet i S-områder kan anvendes til boliger. Samtidig kan der ske ændringer af rammebestemmelserne for bebyggelsestæthed, bygningshøjde mv.
Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning for resten af Kødbyen og kommuneplanens regler for detailhandel for bydelscenteret Kødbyen foreslås umiddelbart ikke ændret med kommuneplantillægget.
Københavns Kommune vil gerne modtage ideer, forslag og bemærkninger til udviklingen af området, før kommunen påbegynder en egentlig planlægning (kommuneplantillæg).
Ideer og kommentarer til den forestående planlægning skal indsendes senest den 1. juli 2013.
 

Ansvarlig

Center for Byudvikling Birthe Bertelsen

Få nyt om høringer

Abonnér