Forudgående høring om Bella Center

Forudgående høring om ændring af kommuneplanens rammer for Bella Center

Høringstype

Kommuneplan

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

25. november 2013 til 20. december 2013

Indsendelsesfrist for høringssvar

20. december 2013

Høringen er lukket

Københavns Kommune planlægger at ændre kommuneplanens rammer for Bella Center. Formålet er at muliggøre en udvikling rundt om Bella Center med boliger og serviceerhverv. Bebyggelsen af området i dag udnytter ikke den trafikalt gode placering fuldt ud, så der er potentiale for yderligere byudvikling.
Københavns Kommune vil gerne modtage ideer, forslag og bemærkninger til emnet, før kommunen påbegynder en egentlig planlægning (kommuneplantillæg).
Københavns Kommune ser følgende væsentlige spørgsmål, som der ønskes ideer og kommentarer til:

  • Hvordan skal balancen og fordelingen i området være imellem boliger og erhverv
  • Hvordan kan nærheden til kollektiv trafik og adgangen til de omgivende områder udnyttes bedre?Hvad skal forholdet være mellem højt og lavt byggeri, og hvor henne?
  • Er der behov for flere butikker?
  • Er der i øvrigt væsentlige behov i lokalområdet som kan tilgodeses inden for det aktuelle planområde?

Du er naturligvis velkommen til at komme med andre ideer og kommentarer, der knytter sig til emnet indenfor den kommunale planlægnings rammer.
Den forudgående høring løber fra d. 25. november til den 20. december 2013.

Ansvarlig

Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling, Michael Lundgaard

Få nyt om høringer

Abonnér