Forudgående høring: Kommuneplantillæg Ungdomsboliger

Københavns Kommune planlægger at ændre kommuneplanens rammer for lokalplanlægning for ungdomsboliger. Formålet er at lempe på de plankrav, som overordnet regulerer, hvor og hvordan ungdomsboliger kan opføres fremover.

Høringstype

Kommuneplan

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

3. october 2013 til 1. november 2013

Indsendelsesfrist for høringssvar

1. november 2013

Høringen er lukket

Borgerrepræsentationen vedtog den 19. september 2013, at der skal udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2011, der skal lempe på de overordnede plankrav for ungdomsboliger. Københavns Kommune vil gerne modtage ideer, forslag og bemærkninger til emnet, før kommunen påbegynder en egentlig planlægning (kommuneplantillæg).
Københavns Kommune ser følgende væsentlige spørgsmål, som der ønskes ideer og kommentarer til:
• Hvad er de vigtigste kvaliteter ved en ungdomsbolig, og hvad spiller en mindre rolle?
• Hvor meget betyder ungdomsboligens udendørs friarealer i forhold til byens parker og andre offentlige byrum?
• Er der boligområder i København, hvor det vil være uhensigtsmæssigt at opføre ungdomsboliger?
• Hvilken type ungdomsbolig matcher bedst fremtidens behov: Små billige kollegieværelser med mange fælles faciliteter eller lidt større selvstændige boliger?
Du er naturligvis velkommen til at komme med andre ideer og kommentarer, der knytter sig til emnet indenfor den kommunale planlægnings rammer.
Den forudgående høring løber fra d. 4. oktober til den 1. november 2013.

Ansvarlig

Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling, Simon Kofod-Svendsen

Få nyt om høringer

Abonnér